ZAWIESIA

PASY TRANSPORTOWE

dojazd

kontakt

 

" AXAMER "  oferuje  Państwu zawiesia  pasowe  z  włókien syntetycznych /poliester ,poliamid/ .

Nasze wyroby wykonujemy zgodnie z Europejską Normą EN-1492-1 oraz z Dyrektywą  Maszynową 2006/42/WE.

Spełniają  one , na podstawie badań i prób wytrzymałościowych wykonanych przez Laboratorium Badawczo- Konstrukcyjne  Zawiesi  wymogi  współczynnika bezpieczeństwa, który wynosi  7 : 1 .

Siła  niszcząca /zrywająca/ zawiesie jest ponad  7-krotna od jego dopuszczalnego obciążenia roboczego DOR/WLL/. .

Każde zawiesie posiada swoje świadectwo badań / atest / oraz

instrukcję użytkowania i eksploatacji. 

Zawiesia posiadają zamocowaną na stałe etykietę zawierającą dane o DOR , możliwościach mocowania ładunku, numerze identyfikacyjnym zawiesia oraz instrukcję obsługi .

Identyfikacja zawiesi występuje poprzez przypisanie odpowiedniego koloru taśmy do wartości DOR oraz kodu paskowego znajdującego się na taśmie.

Zawiesia wykonujemy  w długościach od 1.0 do 50.0 m .

Możemy wykonać zawiesie o długości wg zapotrzebowania klienta.

Zawiesia wykonujemy od 1 t do 30 t .

Produkujemy w wersjach: 1,2,3,4-cięgnowych,kolistych oraz jednorazowych

Jako producenci posiadamy najniższe ceny !